За Gamer.mk

Што е Gamer.mk? Gamer.mk претставува медиум кој цели да промовира и известува за најуникатните и најдобрите gaming и e-sports вести и настани од Македонија и од целиот свет. Главната цел на Gamer.mk е да ги обедини сите gaming ентузијасти и да го издигне мислењето за gaming-от и македонскиот e-sport во Македонија на комплетно ново ниво. Неможе да се негира индустрија која вреди над 90 милјарди долари на годишно ниво која се повеќе зазима зафат во нашите животе и станува маинстреам. Иако Gamer.mk претставува млад медиум засекогаш ќе се стремиме кон постојана надоградба и ефикасност во нашата работа за да го направиме gaming искуството на сите подобро и позабавно.